Email: office@cpc-trading.com

Телефон: 0876-300-795

АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ

SMALTOSISTEM
Висококачествена система на база разтворители
> Ефективна защита на метала от корозия.
> Тониране в различни цветови схеми: RAL, NCS, Pantone и др.
> Възможност за индивидуални рещения.

GEOCOLOR
Иновативна система на водна база
> Ефективна защита на метала от корозия.
> Опазване на околната среда.
> Тониране в различни цветови схеми: RAL, NCS, Pantone и др.
> Възможност за индивидуални рещения.