Email: office@cpc-trading.com

Телефон: 0876-300-795

SMALTOSISTEM-на база разтворители

SMALTOSISTEM е резултат от дългогодишен опит и технологични иновации. Разработена с цел да отговори на повишените изисквания на пазара, относно експлоатационните характеристики, цветовата точност и разнообразие, на антикорозионните покрития.
С богатата палитра от цветове и съвременна технология, SMALTOSISTEM дава възможност да се предложи на клиента персонално решение, съобразено с неговите изисквания, "JUST-IN-TIME", с гаранция за постоянно високо качество.