Email: office@cpc-trading.com

Телефон: 0876-300-795

Мисия

Персонални решения за всеки клиент с гарантирано постоянно високо качество.­

Намаляване на вредните въздействия върху околната среда.

Разработване и внедряване на нови технологии и нови продукти.

Подобряване условията на труд и повишаване квалификацията на персонала.

­