Email: office@cpc-trading.com

Телефон: 0876-300-795

Специални изделия и конструкции

6__metal_furniture_.jpgМЕБЕЛИ ОТ МЕТАЛ

Повърхност: Fe
> Емайллак SINTAL 2890 DTM/директно върху метал

Повърхност: Fe+Zn+Al
> Грунд EPOX 5203/3616 + Емайллак URETAL 6389
> URACRIL 5820 DTM/директно върху метал

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

При високи температури
Повърхност: Fe
> Silicon Aluminium paint (HT) 5620/000 DTM/директно върху метал (до 600с)

При висока влажност
Повърхност: Fe+Zn+Al
> Грунд EPOX 5204/4678 + Емайллак EPOX 5239/0000 + Емайллак URETAL 5355/XXXX

ПОДЗЕМНИ КОНСТРУКЦИИ

Повърхност: Fe
> EPOXITAR 5243/2929 + EPOXITAR 5243/2929 + EPOXITAR 5243/2929